Türkiye’nin Maviyemişte Global Pazar Potansiyeli

türkiyenin-blueberry-potansiyeli

Maviyemiş (Blueberry) veya halk arasında bilinen adıyla yaban mersini, değeri her geçen gün artan tarım ürünlerinin başında gelmektedir. Maviyemiş, yüksek katma değer potansiyeli sayesinde üreticilerin yüksek gelir elde etmesini sağlamakta, besin değerlerinin fazla olması sayesinde tüketici tarafından da tercih edilmektedir.

Maviyemişin, gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından sahip olduğu güçlü pazar, üreticilerin yüksek gelir elde etmesini ve ürünü çok daha değerli hale getirmekte, özellikle Avrupa’da maviyemiş tüketimi sebze-meyve alanında en hızlı ve dinamik şekilde gelişen ürünlerin başında gelmektedir.

Maviyemiş tüketime yönelik hızla artan talep, üretime yönelik faaliyetlere de hız kazandırmakta ve bu durum üretim üzerindeki güçlü rekabet baskını da beraberinde getirmektedir. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası pazarda maviyemişe yönelik tüketim ve talep artışı girişimciler için yeni fırsatlara kapı aralamaktadır.

Bununla birlikte, girişimciler, tüketici ve süpermarket talepleri arasındaki doğru entegrasyon ve parelel üretim organizasyonu, ürünün satışına yönelik pozitif etki yapmaktadır. Öte yandan tüketicilerin maviyemişe yönelik beklentileri; kalite, pazardaki sunumu, satış süreci, görsel güzellik ve tazelik şeklinde kendini göstermekte ve bu durum maviyemişin global pazardaki başarısını etkilemektedir.

Maviyemişin global pazarlarda elde ettiği başarının sırrı diğer bütün ürünlerde olduğu gibi; ürünün kalite özellikleri, yetiştiricilik, hasat, hasat sonrası işlemler, boylama standardizasyonu, kalite ayrımı, ambalajlama işlemleri, pazar isteklerine uyumu ile oluşan zincir gibi faktörlerle açıklanabilmekte; maviyemiş işleme makine farkı ve ambalajlama işleminin katkısı ile ortaya çıkan standart kaliteli üretim ve istikrarlı tedarik, tüketici tatminini sağlamakta ve sürekliliği arttırmaktadır.

Dünyada blueberry olarak bilinen ve 1906 yılından bu yana ABD’de kültüre alınarak yetiştirilmesine rağmen, ancak 2000’li yıllarda Türkiye’ye egzotik bir tür olarak giren Maviyemiş, esasında Türkiye’nin birçok bölgesinde ve farklı iklim koşullarında üretilebilme potansiyeline sahiptir. Maviyemiş, verimsiz toprakta dahi yetiştirilebilecek bir ürün olmakla birlikte saksıda da yetiştirilebilmektedir. Kuşkusuz burada temel faktör, sulamanın ekonomik ve kontrollü yapılabilmesidir.

Ekonomik ömrü ortalama 35-40 yıl olan maviyemişin hasat sezonu ülkemizde istikrarlı bir şekilde 7-8 aya kadar uzatılabilmekte ve bu sayede ülkemiz önemli bir tedarikçi konumuna gelmektedir. Üretim ve hasadı yoğun el emeği gerektiren Yaban mersini, iş tedarik imkanı ve rekabetçi maliyet ile global pazarda ülkemize önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Ülkemizde işsizliğin giderek arttığı bu dönemde birçok girişimci hem kendi işinin sahibi olmak hem ülke ekonomisine katkı sunmak hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla yaban mersini yetiştiriciliği işine girmektedir. Bu durum gerek ülke içi üretim gerekse de ihracat alanında ülkemiz için önemli fırsatları da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla son yıllarda  ülkemizin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da desteğiyle gelişmekte olan talep ve tüketim trendine uyum stratejisi belirlemesi ve uygulaması maviyemiş üretiminin geleceğine yönelik takdire şayan bir girişim ve başarısı olarak değerlendirmek mümkündür.

Diğer bütün ürünlerde olduğu gibi maviyemişte de tüketicinin satın alma kararını etkileyen birçok faktör mevcut olmakla birlikte; istikrarlı kalite, ürün sunumu, istikrarlı ürün tedarik potansiyeli, rekabetçi üretim, iş fırsatarı değerlendirme ve gelişen çoğalan satışlar gibi faktörler ön plana çıkmaktadır.